Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Nové www stránky

V průběhu léta jsme připravovali nové webové stránky Miroslava Houště. Stránky obsahují nejaktuálnější díla z tvorby umělce, který je na vrcholu tvůrčích sil.

photo

A budou průběžně doplňována. Respekt k fenoménu internetu vedla k rozhodnutí nově pojmout www prezentaci rozsáhlého umělcova díla a nově je prezentovat touto formou.